Steven vraagt zich af

Poppenspel verwondert. Maar naast verwondering brengt poppenspel ook ambivalente reacties teweeg. Deze reacties zijn het sterkst  bij volwassenen. Wat kan er ten grondslag liggen aan de weerstand die het genre poppenspel bij sommigen oproept? Met de uitkomst van dit onderzoek hoop ik een beter zicht te krijgen op de receptie van mijn vak, teneinde mijn kennisdeling beter te kunnen doorgeven, met poppenspel als kunsteducatie.