Onderzoeksresultaten in laagjes

“In Laagjes” is een toneelstuk geschreven door Steven Luca Groenen vanuit de onderzoeksresultaten die voortgekomen zijn uit de onderzoeksvraag:  

Wat kan er ten grondslag liggen aan de weerstand die het genre poppenspel bij sommigen oproept?

Dit interesseert ons mateloos.

De tekst geeft inzicht in factoren die het genre poppenspel in de marge van het theaterlandschap manoeuvreren en probeert antwoorden te geven op bovenstaande onderzoeksvraag. Kernwoorden voor dit toneelstuk zijn herinnering, herkenning, waardering, bereidheid en ontmoeting.

Synopsis

Tijdens zijn bezoek aan een kapsalon raakt een poppenspeler aan de praat met kapster Dalila Guzzio. Tijdens dit  (typisch kappersgesprek) vertelt de poppenspeler over zijn beroep. De kapster vindt  poppenspel maar eng en het kost de poppenspeler nogal wat moeite om haar van de schoonheid en de troost van dit theatergenre te overtuigen. De poppenspeler laat daarentegen zijn fascinatie voor haar vakmanschap doorschemeren. Toch kleeft daar een ongemakkelijkheid aan vast. De kam, de schaar en het mes brengen herinneringen naar boven uit de jeugd van de poppenspeler. Aan een angstig voorval. Twee mensen, twee angsten, één schaar.

 

Homepage