Stichting Trunk Puppeteers

 

De stichting is op 4 april 2023 opgericht door Karen Breebaart en Charlotte de Lange (tevens contactpersoon via Charlotte@trunkpuppeteers.com 0648616484)

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

- Karen Breebaart - Voorzitter

- Maartje van Roessel - Secretaris

- Abraham Valk - Penningmeester

- Birgitta Hermans

Allen gezamenlijk bevoegd.

KvK-nummer: 86017217

 

Volgens onze statuten heeft de stichting ten doel ondersteunend te zijn ten behoeve van het creëren, realiseren en tonen van beeldend theater aan kinderen en volwassenen inclusief de kwetsbare mensen in de samenleving.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. ondersteuning bij het ontwikkelen van nieuwe projecten in het beeldend theater door advies te verlenen aan theatermakers en kosten van het maken van nieuwe projecten van deelnemers en andere beeldend theatermakers te financieren; 

b. het verstrekken van informatie waarover de stichting beschikt en het ter beschikking stellen van het netwerk van de stichting aan de theatermakers die door de stichting ondersteund worden;

c. het ondersteunen van het schrijven van teksten ten behoeve van beeldend theater projecten;

d. bewerkstelligen dat een verscheidenheid aan publiek kennismaakt met een variatie aan vormen en stijlen van het beeldend theater op artistiek hoog niveau;

e. het ondersteunen van crossovers met verwante theater disciplines als onder meer beeldende kunst, muziek, mixed media, animaties en clownerie;

f. het organiseren van podia voor beeldend theater voor ondersteunde makers en andere gezelschappen met een voorkeur voor dat het in de gemeente ‘s-Hertogenbosch plaatsvindt, het bestuur kan ook elders besluiten;

g. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.   

De stichting heeft geen winstoogmerk.