Initiatie poppenspel

In deze initiatie leer je basisbeginselen van het poppenspel. Met behulp van een viscose doek wordt er gekeken naar vorm, kleur en beweging en proberen we iets van een wezen te laten verschijnen. Hoe ademt het? Hoe beweegt het zich voort? Hoe kunnen we de gemoedstoestand van het creatuur zien of laten zien? Wat gebeurt er als de poppen elkaar ontmoeten? En op welke muziek? Deze initiatie is bedoeld voor mensen die basiselementen van het theater der dingen willen ontdekken.

Deze les duurt 2 à 3 uur.
Grootte groep maximaal 20 personen. (Bovenbouw PO, studenten/volwassenen)

 

 

Homepage